Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

La Notte

Bent Sørensen

La Notte

David Alberman, Rolf Hind, BBC Symfoniorkester, Michael Schønwandt

Komponisten Bent Sørensen (f. 1958) skriver musik, som på én er gang tyst og nærværende, halvt i skygge og fuld af stille bevægelse - som erindringer fra en fjern, forfalden fortid, der trænger sig på her og nu. De tre værker med klaveret i centrum, som her for første gang udgives på CD, er indspillet af den engelske pianist Rolf Hind i samspil med sin faste duopartner, violinisten David Alberman og akkompagneret af BBC Symphony Orchestra under ledelse af Michael Schønwandt.

Køb album Stream

CD

 • CD
  Jewel Case
  139,50 kr.
  €18.71 / $20.37 / £15.96
  Køb
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,00 kr.
  mp3
  €9.26 / $10.07 / £7.89
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,00 kr.
  CD Quality
  €10.6 / $11.53 / £9.04
  Køb
"Beautifully played."
PD, The Sunday Times (UK)
Et "stille brag af et smukt album."
Jens Povlsen, Morgenavisen Jyllandsposten
"Virtuost fletværk."
Henrik Friis, Klassisk
"Excellent"
Blogger: The Classical Reviewer, The Classical Reviewer
"The performances are clearly admirably prepared, and recording quality and documentation are excellent."
David Fanning, Gramophone
Total runtime: 
56 min.
PÅ SPORET af Bent Sørensen af Jens Brincker
 

Bent Sørensen kommer ligesom flere andre store danske komponister (f.eks. Carl Nielsen) fra folkemusikken. Han begyndte sin konservatorieuddannelse som 25-årig i København med Ib Nørholm som lærer. Allerede året efter trådte han ind i de moderne komponisters rækker med strygekvartetten Alman (1983-84), der hurtigt fik følge af to andre kvartetter og vakte international opmærksomhed. Alligevel følte Bent Sørensen ikke, at han var udlært\ som komponist. Han fortsatte som konservatoriestuderende i København til 1987 og derpå i Aarhus med Per Nørgård som lærer frem til 1990, hvor han var 32 år gammel. Derfor er Bent Sørensen ikke alene et originalt talent, men også (og denne gang i modsætning til Carl Nielsen) en teknisk virtuos komponist der formår at udtrykke præcist, hvad han fornemmer i karakteristiske klange.

1990 er også året for det tidligste værk på denne cd: Klaverværket The Masque of the Red Death (skæring 8). Umiddelbart leder det tanken hen på et andet karakteristisk træk ved Bent Sørensens musik: Titlerne! Han navngiver sine værker som forældre døber deres børn. Deri ligger både en forhåbning om, at værket skal leve sit eget liv og få sin egen identitet. Men også en forventning om at værket gennem navnet vil knytte tråde tilbage til fortiden. Navne er aldrig nye. I enhver kaldelse ligger også elementer af en -opkaldelse.

The Masque of the Red Death er et sådant "opkaldt" værk. Det henter titlen fra en novelle af den amerikanske gyserforfatter Edgar Allan Poe om pesten der i rød maskering tager del i en maskerade. Men man skal ikke forvente at finde gysereffekter i musikken. Bent Sørensen læser ikke Poe som krimiforfatter, men - i lighed med Baudelaire der oversatte Poe til fransk - som symbolist. Pestens indtog i maskeraden er symbol på det forfald, der ledsager livet og afslutter det. Eller udtrykt i vor tids termer: Pesten symboliserer den entropi, der måler uligevægten i ethvert levende system og i selve universet. Når uligevægten er udlignet, og systemet er i fuldkommen balance, er livet udslukt.

Musikken udtrykker denne proces fra det myldrende liv i klaverets højeste registre til den afklarede ro i de sidste dybe slutklange. Men det er ingen lineær proces. Forfaldet varsles af et dybtklingende motiv der først ganske svagt, siden som kraftige indbrud afbryder diskantens mylder af toner. En lille terts (undertiden kombineret med en sekund der giver mindelser om Dies irae melodien) drøner som en art dødsklokke, der efterhånden tvinger musikken til rolig eftertanke og tynger den nedad. The Masque of the Red Death er ikke programmusik efter E.A.Poe, men et sindbillede på det forfald, der tematiseres i flere af Bent Sørensens værker fra 1990'erne.

Klaverteknisk kan hovedværket på denne cd - klaverkoncerten La Notte (1996-98, skæring 9 og 10) - virke som en fortsættelse af The Masque.... De samme prikkende anslag der gentager toner eller akkorder i rivende tempo er karakteristiske især for koncertens 1. sats, ligesom den samme forkærlighed for det høje register og de allersvageste dynamiske nuancer der lader enkelte kraftige toner stå som markante indbrud i forløbet. Også titlen kunne give anledning til overvejelser. Men denne gang leder man forgæves efter forbindelser til forgængere som en bekendt fløjtekoncert af Vivaldi. Koncerten hedder bare La Notte (natten) ligesom dens efterfølger, Sørensens 2. klaverkoncert, hedder La Mattina (morgenen). Og ligesom Bent Sørensen hedder Bent uden forbindelse til andre komponister med samme fornavn.

Alligevel er La Notte afgørende forskellig fra The Masque... Den er på en måde et mere personligt værk, for her står individet i form af klaversolisten over for kollektivet i form af symfoniorkestret. I første sats er det som om kollektivets mangfoldighed af klange og motiver bjergtager individet og åbner det for oplevelse. Som nattens myriader af nære og fjerne planeter og stjernetåger suger betragteren ind i sig og fylder sindet. Først mod slutningen af satsen virker det, som om individet har set sig mæt og kan rumme det oplevede.

Hvis 1. sats anskues som den bevidste oplevelse af natten, så bliver 2. sats til drømmen, hvor oplevelsen genopstår - nu i individets egen ubevidste fortolkning. Her samler de mange lysende indtryk sig til melodiske billeder som solist og orkester former i fællesskab, indtil solisten i slutningen af satsen helt overtager føringen i den lange afsluttende kadence. Set under et kan koncertens to satser opleves som dannelsen af en personlighed. Ikke i den symfoniske tradition fra Beethoven til Sjostakovitj "gennem kamp til sejr", men i nutidig forstand gennem en afklaring eller harmoni mellem det ubevidste og det bevidste. Individet erkender sig selv i konfrontation med "Det -Andet".

Denne proces kan være brydsom og tung, men den kan også forme sig lys og lykkelig, når stjerner smiler og vinker, og drømme er fredfyldte, farverige og fantastiske. Sådan en skønhedsåbenbaring er Bent Sørensens koncert. Fra de første spæde klange i orkestrets og klaverets højeste toner til slutningens svale udklang fylder musikken ører og sind med lys og skygger, dansende, leende og poetiske figurer, Harlekin og Columbine i den italienske nat - la notte.

Der går også tråde fra The Masque of the Red Death til indledningsværket på cd'en: Sieben Sehnsüchte (1999, skæring 1-7). Sammen indgår de to værker i et af Bent Sørensens hovedværker, det timelange Seven Longings der er et trekantsdrama mellem sopran, violin og klaver. Uden overdrivelse kan man vist give Sieben Sehnsüchte titelrollen i Seven Longings. Også her er der tale om et drama, med komponistens ord "en kammeropera" skrevet i "utålmodig venten" på librettoen til hans første opera Under himlen.

De Sieben Sehnsüchte har atter personligheden som hovedperson, men denne gang er personligheden på jagt efter sit alter ego. Som bekendt er det ikke godt for mennesket at være alene, og længslen efter at smelte sammen med en Anden er det tema, som gennemsyrer Bent Sørensens værk. Individet og den Anden symboliseres af de to instrumenter. Violin og klaver slår næsten knuder på sig selv i forsøgene på at nå partneren. Musikken er ekstremt virtuos og rummer klangelementer som glissandi på klaverets strenge, fløjten, sang, komplicerede dobbeltgreb for violinen, mikrotoner og andet godt.

Virtuositeten er ikke mål i sig selv, men middel til at karakterisere længslen efter fuldkommenhed gennem sammensmeltning med den Anden. Ikke kun som fysisk forening, men også som åndelig samdrægtighed. Eros og Agape.

I de første to satser fører violinen ordet, mens klaveret lytter - lytter og kalder først forsigtigt, siden mere insisterende. I 3. sats byttes rollerne om. Klaveret fører sig frem, violinen følger efterhånden med. I 4. og 5. sats er de to instrumenter ligeberettigede og opsøger sammen nye muligheder, nye klanglige regioner. Men så tager klaveret overhånd. I 6. sats dominerer det helt, mens violinen ligger som en svag skygge, en fjern drøm. Den korte 7. sats er et tilbageblik, måske en erindring om det, der var og ikke mere er.

Sieben Sehnsüchte er syv aspekter af længslen. Længslen efter fuldbyrdelse, længslen efter fornyelse. Den længsel som er drivkraften i Bent Sørensens musik.

Jens Brincker er tidligere lektor i musikvidenskab, Københavns Universitet.

"\

Release date: 
februar 2013
Cat. No.: 
8.226045
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
636943604526
Track count: 
10

Credits

Sieben Sehnsüchte; The Masque
Indspillet i Potton Hall, Suffolk (England), 2. marts 2011
Producer: Jeremy Hayes
Teknik: Peter Newble

La Notte
Indspillet live i Royal Festival Hall, London, 29. april 2000
Producer: Ann McKay
Teknik og redigering: Simon Hancock

Mastering: Morten Mogensen

Grafisk design: Denise Burt, www.elevator-design.dk

Forlag: Edition Wilhelm Hansen AS, www.ewh.dk

Dacapo Records takker Dansk Musik Forlægger Forening og Dansk Komponist Forening / KODAs fond for sociale og kulturelle formål for økonomisk støtte til produktionen