Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Musik for klaver

F.L.Ae. Kunzen

Musik for klaver

Thomas Trondhjem

Although Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen came from a German family of musicians, it would not be wrong to call him Denmark’s first great piano virtuoso. He came to Copenhagen in 1795 and was appointed court conductor with responsibility for opera and sacred music, but it was his renown as a pianist that made the Copenhagen bourgeoisie regard him as a god. Of the many works he composed, few have survived, but those that have speak of immense musical talent.

Køb album Stream
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $3.94 / £3.21
  Køb
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.51 / £3.68
  Køb
Total runtime: 
65 min.

Pianisten og klaverkomponisten F.L.Ae. Kunzen

Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen (1761-1817) nedstammede fra en musikerfamilie, der havde bosat sig i Lübeck. Hans farfar Johann Paul (1696-1757) og hans far Adolph Carl (1720-1781) havde dér embedet som organist i Mariekirken efter Buxtehude. Ikke mindre begavet end sine forfædre havde den unge Kunzen stort set kunnet følge den musikalske vej, de var gået. Som otteårig vidunderbarn havde hans far i forbindelse med en koncertrejse til London med familien eksempelvis ladet sig høre på klaver. Händel var blandt tilhørerne og meget betaget af den lille A.C. Kunzen. Men F.L.Ae. Kunzen blev af sin far bestemt til en ganske anden levevej. Han skulle være jurist. Og som lydig søn helligede han sig 1781 studiet af retslærdom\ ved det nærliggende Kieler Universitet. Tidligere havde han dog måttet lære klaver- og orgelspil, og han gav også fra 1779 sin første offentlige koncert i sin fødeby Lübeck. Hvad imidlertid komposition angik, så blev F.L.Ae. Kunzen til sin gentagne gange ytrede beklagelse uden faderlig undervisning henvist til selvstudium. Hans kunstneriske begavelse og råd fra mange venner og eksperter drev ham dog også snart ind i en musikerstilling, og målt med det på hans tid endnu gældende hierarki fik han endda som kongelig hofkapelmester det højeste embede, en professionel musiker dengang kunne opnå. I 1795 kaldte den danske konge ham som Johann Abraham Peter Schulz' efterfølger til Danmark. Tidligere havde han været ansat i Berlin (1789-91), Frankfurt a.M. (l792-94) og Prag (1794-95). I København, hvor han frem for alt var ansvarlig for opera- og kirkemusik, levede og virkede Kunzen fra 1795 til sin død i 1817.

I
Straks ved deres første møde i Kiel (1784) beundrede J.A.P. Schulz, dengang kapelmester i den preussiske kronprins Heinrichs tjeneste, hos den unge Kunzen dennes "grundige indsigt i komposition, som han havde erhvervet ved egen flid, hans udarbejdelser på forskellige måder, med andre ord hans store geni". Han fremhævede samtidig "hans ‘færdige' klaverspil, hurtige nodelæsning, brillante og smagfulde fan¬ta¬se¬ren" og anbefalede ham at tage vejen til København for dér at udnytte de chancer for et arbejde, som den indbyggerrige residensstad bød på. Fra 1784 opholdt F.L.Ae. Kunzen sig dér, hvor han aflagde talrige beviser på sin mangesidige kunnen. "Du kan slet ikke forestille dig, hvor meget han –Kunzen– står i agtelse hos alle mennesker", således berettede i 1787 universitetsprofessor fra Kiel og udgiver af et Magazin der Musik Carl Friedrich Cramer til sin kone i anledning af et københavnerbesøg. Om privatundervisningen og musiceren i teaterdirektør Hans Wilhelm von Warnstedts hjem hedder det, at her er "han –Kunzen– et factotum, og når han blot viser sig der, er der en jubel, som om der kom en Gud. Forbløffende megen lykke gør han med sin kunst; thi vis mig engang en anden ung mand, der i hans alder har bragt det så vidt!". I København drog navnlig koncertvirksomheden i de forskellige musikalske foreninger nytte af klaverspilleren Kunzen. I spidsen for alle stod Det harmoniske Selskab, hvor Kunzen bragte en række af egne værker til opførelse. Ifølge et brev Kunzen i 1787 sendte til musikforlægger Johann André i Offenbach sammen med en pakke, indeholdt "pakken i voksdug med noder" ved siden af en symfoni også en klaverkoncert, der tidligere sikkert har været opført ved en klubkoncert. Denne klaverkoncert kan sammen med andre ("nogle Concerter for Flygelen") vel dateres fra Kunzens tid i Lübeck eller Kiel. Desværre er alle disse værker sporløst forsvundet. Dette er så meget mere beklageligt, som derved ikke en eneste komposition i genren Concerto er repræsenteret i Kunzens Oeuvre.

II
Af klaverkomponisten Kunzen er der altså udelukkende overleveret solokompositioner. Den følgende liste indeholder i forsigtig kronologisk rækkefølge, opstillet efter trykkedatoer, i alt 16 titler. Opført er herunder samtlige på den tid påviste kompositioner tænkt for klaver.
Ved siden af den kun i manuskript overleverede Sonate i cis-mol drejer det sig om enkeltstykker, der kom i daværende periodika. De 16 titler er følgende:

1 Divertimento, A-dur (1788)
2 Scherzando, G-dur (1789)
3 Sonate, cis-mol (utrykt, komponeret mellem 1789 og 1791)
4 Larghetto, G-dur (1794)
5 Variationer, f-mol, over en romance fra operaen Erik Ejegod (1798)
6 Minuetto I, II, III, C-dur (1798)
7 Poco Adagio, F-dur (1798)
8 Vivace, F-dur (1798)
9 Scherzando, G-dur (1798)
10 Rondo, C-dur, over et tema fra syngespillet Dragedukken (1798)
11 Variationer, B-dur, over et tema fra syngespillet Hemmeligheden (1799)
12 Variationer, A-dur, over et tema fra syngespillet Viinhøsten (1799)
13 Minuetto med trio, A-dur (1799)
14 Vivace, A-dur (1799)
15 Andante, B-dur (1799)
16 Scherzando, B-dur (1799)

Denne liste over "klaversager" er med disse titler ikke at opfatte som fuldstændig. For i breve og artikler nævnes en række yderligere værker, hvoraf konkrete spor dog hidtil ikke har været at finde. Det passer måske for de to stykker, der 24. november 1791 blev præsenteret ved en koncert i Berlin. I Musikalisches Wochenblatt berettes desangående: "Særlig at fremhæve var endvidere den frie Fantasi på fortepiano med hvilken, såsom med sine brillante og i ægte klaverstil udarbejdede variationer over folkevisen Ohne Lieb' und ohne Wein, hr. Kunzen underholdt publikum på den behageligste måde. Ligesom den store renhed, præcision, færdighed og ægte forsiringer vidnede om hans mesterlige spil, så aflagde han tillige gennem opfindsomhed, tankernes rigdom og interesse og ved mangfoldige modulationer et nyt bevis på sit lykkelige geni, såsom også på sit sjældne kunstkendskab, hvilket overrasker mere og mere hos denne beskedne kunstner, jo mindre han stræber efter at lægge det for dagen".
Der lader sig i hele verden stadigvæk ikke opdrive noget trykeksemplar af de "sex Sonater for Claveret", som Levin Christian Sander i 1817 nævner i sin nekrolog over Kunzen, og til hvis eksistens en notits i Gerbers Ton¬künst¬ler¬lexikon ligeledes hentyder: "c) Klaviersachen. 1)VI Sonatinen fürs Klavier. Berlin, 1792 ge¬druckt " (III, 1813). At en sonatinesamling må have foreligget trykfærdig i midten af 1790erne, kan man også slutte af Kunzens brevveksling med schweitzerforlæggeren Hans Georg Nägeli. Under datoen 30/4 1796 rykkede Nägeli endnu en gang Kunzen: "Hvis De sender mig oratoriet, så lad det gå direkte med posten, for jeg har endnu ikke modtaget deres sonatiner, som jeg skulle få sammen med et indlagt brev fra hr. Grønland gennem Sønnichsen".
Retter man blikket på kronologien af de trykte klaverstykker, afsløres en sælsom konstellation, idet komposition af klaversager indskrænker sig til tidsrummet mellem 1788 og 1799. Årene, de blev trykt i, får en til at slutte, at Kunzen efter 1795 - altså efter at han havde tiltrådt sin stilling som hofkapelmester - åbenbart ik"\

Release date: 
februar 2003
Cat. No.: 
8.224228
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099992824
Track count: 
19

Credits

Recorded at the Royal Academy of Music, Århus, in May 2002

Recording producer: Claus Byrith
Sound engineer: Claus Byrith

Cover picture: Jens Juel 1760-1802: “Øresundskysten ved Vedbæk. Aftenstemning”

This CD has been recorded in cooperation with
the Royal Danish Academy of Music, Århus