Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Danske Komponister – Ludolf Nielsen

Jens Cornelius
Ludolf Nielsen

Danske Komponister – Ludolf Nielsen

Ludolf Nielsen (1876-1939) var en af Danmarks kendte komponister i begyndelsen af 1900-tallet. Et stort talent, der fornyede den romantiske musiktradition i Danmark med en lang række værker. I årene op til 1. Verdenskrig nåede han et kunstnerisk højdepunkt, men krigen slog hans romantiske verdensbillede i stykker, og han blev ramt af en dyb livskrise. Efter krigen vendte han tilbage som en forandret komponist, der havde lettere ved at skrive i forskellige påtagede stilarter end ved at bekende sig til det romantiske tonesprog, der havde været hans udgangspunkt.
Denne bog, som er den første, der er skrevet om Ludolf Nielsens liv og musik, bygger på indgående studier af komponistens manuskripter og notesbøger. Den fortæller om en kunstner, hvis skæbne det blev at være en af Danmarks sidste romantikere i tid præget af voldsomme forandringer.

Køb album

Book

  • 159,95 kr.
    €21.45 / $23.32 / £18.74
    Køb
Ludolf Nielsen © Multivers
Fascinerende skildring af det danske musikliv omkring år 1900, og vi får også spændende indblik i det danske kulturmiljø i den periode
Kristeligt Dagblad
Sagligt, sikkert og mundret
Politiken
Den nye serie får en fremragende start med de to velskrevne og yderst interessante biografier om August Enna og Ludolf Nielsen
DBC’s lektørudtalelse,
Læseren får lyst til at gå på opdagelse i August Enna og Ludolf Nielsens værker
Kristeligt Dagblad
Serie med danske komponistbiografier har fået en flot start. Man kan læse bøger om Niels W. Gade, Carl Nielsen og Per Nørgård. Det kniber betydeligt med at finde biografier om en hel del andre komponister, som kunne fortjene at komme mere frem i lyset. Et fortrinligt forlagsfremstød råder nu bod på det savn
Information
Jens Cornelius’ bog er en sang i en grundtone af blid mol om en tiltalende personlighed, der kunne meget, ville meget
Gregers Dirckinck-Holmfeld, Gregers DH
Det er en yderst sympatisk kunstner, Jens Cornelius portrætterer i sin monografi
Søren Schou, Publimus
CategoryID: 
Bog
Forord

af Jens Cornelius

Dansk musik i begyndelsen af 1900-tallet var en meget alsidig affære, hvoren stor og flittig skare af danske komponister forsøgte sig i mangemusikalske retninger. Midt i flokken stod Ludolf Nielsen (1876-1939). Et naturtalent, der stræbte efter at forny den romantiske musik. Emner som naturen og historien varcentrale for ham, ligesom de havde været det for nationalromantikerne, men han udvidede den musikalske stil med inspiration fra udenlandske komponister. Efterhånden fik han også en stærk filosofisk-religiøsinteresse, som førte til nogle meget ambitiøse værker, skrevet lige inden 1. Verdenskrigs udbrud.

Krigen var en brutal benægtelse af alle hans idealer, og han blev ramt afen dyb personlig krise. I flere år komponerede han slet ikke. I 1920’erne vendte han tilbage – men som en forandret komponist, der havde lettere ved at skrive i forskellige påtagede stilarter end ved at bekende sig til det romantiske tonesprog, der havde været hans udgangspunkt.
 
Historien om Ludolf Nielsen handler ikke kun om en enkelt kunstnerskæbne. Det er også historien om den danske romantiske musiks sidste fase, og det er historien om den demokratiske forvandling af kulturlivet, der fandt sted omkring århundredskiftet. Indtil da havde musiklivet været anført af københavnske musikerslægter, der endda var giftet ind i hinanden. Nu kom der nye deltagere – og de kom fra landet. Carl Nielsen blev det mest kendte eksempel, men der er mange lighedspunkter mellem hans og Ludolf Nielsens livshistorie. De var begge landsbybørn, voksede op med folkemusik og kom i mesterlære som spillemænd. Som teenagere flyttede de i slutningen af 1800-tallet til København, hvor de fik parallelle karrierer som orkestermusikere, dirigenter og komponister.
 
På trods af sammenfaldene delte de ikke holdning til kunsten – og også af temperament og i livsførelse var de meget forskellige. Ludolf Nielsen var ikke noget voldsomt gemyt. Han levede et stilfærdigt, privat liv og holdt af at bruge tid på detaljerne. ”Jeg har lært at maner lykkeligst saa længe man har Arbejdet i mellem Hænderne – inden Overgramsningen begynder”, skrev han. Sådan taler en perfektionist, og Ludolf Nielsens musik blev da også i stadig højere grad finpoleret.
 
De mennesker, der kendte ham, huskede ham som et venligt, lunt og humoristisk menneske. Han var tæt knyttet til sin familie, og selv om han tidligt flyttede fra landet, var det naturligt for ham at tage tilbage til slægtsgården for at hjælpe med høsten og andet hårdt arbejde. Forbindelsen til landbokulturen bevarede han hele livet. Det samme gjaldt hans forhold til kristendommen.
 
I løbet af 1920’erne lukkede han gradvist sin komponistgerning ned i erkendelse af, at hans kunstneriske udgangspunkt var ved at forsvinde. Tro mod sin overbevisning valgte han at trække sig, og han smækkede ikke med døren. Efter Ludolf Nielsens død i 1939 forsvandt hans musik efterhånden ud af repertoiret. Først i 1990’erne kom der en fornyet interesse, og i dag er mange af hans vigtigste værker blevet indspillet. En bog om Ludolf Nielsen har der dog aldrig været udgivet før, og jeg håber her at kunne kaste lys over de grundlæggende træk ved hans liv og musik.
 
Tak til musikforskeren Bendt Viinholt Nielsen, lektor Niels Martin Jensen og seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek Claus Røllum-Larsenf or hjælp og gode råd, og tak til den tyske Ludolf Nielsen-kender Christian Biskup for mange oplysninger og for det store arbejde med atgøre komponistens utrykte manuskripter tilgængelige.

Jeg er også taknemmelig for, at jeg nåede at lære Ludolf Nielsens nuafdøde arvinger at kende: Ove og Musse Ravn Nielsen, Gentofte, og Ragnhild Toft, København, stillede gavmildt deres samlinger af Ludolf Nielsens manuskripter, scrapbøger og notesbøger til rådighed for mig, og de kunne fortælle førstehåndserindringer om deres kære ”farbror Ludolf”. Uden dem havde det ikke været muligt at skrive denne bog.

Jens Cornelius, maj 2018

Release date: 
januar 2020
Cat. No.: 
DK.LUDOLF
FormatID: 
Book
Barcode: 
9788779170544
Track count: 
0

Credits

Serien Danske Komponister

1: August Enna af Steen Chr. Steensen
2: Ludolf Nielsen af Jens Cornelius
3: Else Marie Pade af Henrik Marstal
4: Hilda Sehested og Nancy Dalberg af Lisbeth Ahlgren Jensen
5: Niels Viggo Bentzon af Bertel Krarup
6: Emil Hartmann af Inger Sørensen
7: Paul von Klenau af Steen Chr. Steensen
8: Victor Bendix af Jens Cornelius
9: Bent Lorentzen af Lars Ole Bonde
10: Otto Malling af Mikael Garnæs
11: Thorvald Aagaard og Oluf Ring af Povl Chr. Balslev
12: Tekla Griebel Wandall af Thomas Husted Kierkegaard

(flere titler under udarbejdelse)

Bogserien Danske Komponister er startet på initiativ fra Magister Jürgen Balzers Fond

Danske Komponister 2: Ludolf Nielsen

Af Jens Cornelius
© Forlaget Multivers ApS, 2018 1. udgave, 1. oplag 2018

Danske Komponister redigeres af: Jens Cornelius
Omslag: Christine Lind
Tryk: Totem
Printed in Poland 2018

ISBN: 978-87-7917-054-4
ISSN 2596-6561
www.multivers.dk

Enhver kopiering af denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer.
Bogen findes også som e-bog og må derfor ikke indskannes.

Forlaget takker magister Jürgen Balzers Fond for væsentlig støtte til udgivelsen.

randomness