Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Emil Hartmann

composer
1836
1898

Emil Hartmann var ældste søn af J.P.E. Hartmann, som han fik privatundervisning af i hjemmet. Hartmann viste tidligt, at de musikalske gener også var gået i arv til ham, idet han begyndte at komponere, førend han kunne tale rent. Sin første større kompositoriske opgave fik han i 1858, da han sammen med sin barndomsven og senere svoger August Winding fik overdraget at skrive musikken til Bournonvilles ballet Fjeldstuen. Året efter drog Hartmann af sted til Tyskland, og han fortsatte med at fordele sine musikalske aktiviteter mellem Tyskland og Danmark. I Tyskland oplevede Hartmann stor succes som et resultat af hans store ambitioner og hans hyppige koncertturnéer, hvor han dirigerede sine værker. I sit danske hjemland blev Emil Hartmann derimod ofte rubriceret som ”sin fars søn og Niels W. Gade’s svigersøn”. Emil Hartmann var først og fremmest kirkemusiker, men han havde også stor interesse for scenisk musik og komponerede balletpartiturer, operaer og syngespil. Til koncertsalen komponerede han korværker, symfonier såvel som kammermusik og klaverværker.

randomness