Tilmeld dig Dacapos nyhedsbrev

Christian Frederik Barth

composer
1787
1861

Hvem kender i dag Christian Frederik Barth? Han var ud af et dynasti af oboister og måske en af de betydeligste. I V.C. Ravns artikel, Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid (1886), får Barths musik følgende rosende omtale: “Chr. Barths kompositioner for oboen vandt endog udbredelse i udlandet, hvor han flere gange foretog kunstrejser og allerede i sit 18. år gjorde opsigt ved sin rene, sarte og skønne tone, sin store færdighed og sikkerhed og sit smagfulde foredrag, der røbede både ånd og følelse”. Eller som det hedder i tyske blade fra 1804: “En obokoncert i form af en syngescene, hvormed han på en af sine senere rejser noget dristigt udfordrede til sammenligning med Spohrs berømte stykke [Violinkoncert nr. 8 i a-mol, op. 47, 1816] skal have vakt sensation”. Det er dog næppe den obokoncert, der optræder på denne udgivelse. Barth omtales også som komponist af “flere ouverturer fra 1810-1829”.

De øvrige oboister i slægten var faderen Christian Samuel (1735-1809), der også var hof­violinist og i Det Holstenske Selskab foranstaltede beneficekoncerter med Christian Frederik og sin anden søn Philip (1774-1804). I slægten var også en sangerinde, Amalie Frederikke Vilhelmine.

randomness